План-конспект уроку (розробка уроків)

УРОК № 67 Тема. Присвійні, вказівні, означальні займенники.

Мета: ознайомити учнів з поняттям про присвійні, вказівні, означальні займенники та особливості їх відмінювання; навчити знаходити ці займенники в тексті; розвивати мислення, пам’ять, уміння виділяти головне; виховувати старанність і наполегливість у навчанні.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

             ХІД УРОКУ           

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1.         Перевірка домашнього завдання.

2.         [1, 2] Вибірковий диктант.

Завдання: виписати з речень неозначені й заперечні займенники, пояснити їх правопис.

За добре слово й добру пам’ять комусь спасибі я скажу. (І. Калинець) Отож треба було старатися не попастися кому-небудь на очі. (В. Винниченко) Як ні з чим у млин, то й порожняком додому. (Нар. творч.) Але може, ви б знайшли для мене хоч яку-небудь роботу? (І. Франко) Сходить місяць над горою, щось шепочуть віти. (В. Сосюра)

ІІ.      ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

ІІІ.    МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

IV.    СПРИЙНЯТТЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1.         Слово вчителя.

Присвійні займенники вказують на належність предмета певній особі. Вони, як і прикметники, змінюються за відмінками, числами і родами (в однині).

2.         Робота з таблицею.

[1]       С. 178.

[2]       С. 149.

3.         Пояснення вчителя.

Займенники наш, ваш відмінюються за зразком прикметників твердої групи, а займенник їхній — за зразком м’якої групи.

4.         Робота з підручником.

[1]       Вправа 515 (письмово).

[2]       Вправа 403 (письмово).

5.         Слово вчителя.

Вказівні займенники вживаються для виділення якогось одного предмета з ряду інших. Вказівні займенники цей, той, такий змінюються за відмінками, числами й родами (в однині), займенник стільки — тільки за відмінками.

6.         Робота з таблицею.

[1]       С. 180.

[2]       С. 150.

7.         Робота з підручником.

[1]       Вправа 519 (письмово).

[2]       Вправа 407 (письмово).

8.         Слово вчителя.

Означальні займенники вказують на узагальнену ознаку. Займенник сам виражає значення самостійності особи чи предмета.

Наприклад: Я сам буду відповідати за цей вчинок.

Займенник самий вживається для того, щоб точніше позначити місце, час чи вказати на простір.

Наприклад: По діброві вітер віє, гуляє по полю, край дороги гне тополю до самого долу. (Т. Шевченко)

Означальні займенники відмінюються, як і прикметники, за родами, числами і відмінками.

9.         [1, 2] Робота біля дошки.

Завдання: провідмінювати займенники кожний, весь, самий.

10.       Робота з підручником.

[1]       Вправа 522 (письмово).

[2]       Вправа 409 (письмово).

11.       Вибірковий диктант.

Завдання: виписати вказівні займенники, визначити відмінок кожного.

Звучав наш сміх в широких коридорах під час перерв у той далекий час. О весна, я не знаю такої пори, щоб так серце мені хвилювала! Я дивлюсь на квіти, й цвіт багряний викликає стільки світлих мрій! Інші квіти в диханні весни розцвітуть. Але тих вже нема.

(Із творів В. Сосюри)

V.      ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Запитання до учнів.

—        Як відмінюються присвійні займенники?

—        Як відмінюються вказівні займенники?

—        Як відмінюються означальні займенники?

VI.    ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

[1]       Підручник, § 57, вправа 523 (письмово).

[2]       Підручник, § 42, вправа 410 (письмово).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.