План-конспект уроку (розробка уроків)

УРОК № 68 Тема. Розбір займенника як частини мови. Узагальнення й систематизація вивченого про займенник.

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про займенник як частину мови, удосконалити вміння розпізнавати займенники, знаходити вивчені орфограми і пояснювати їх за допомогою правил; навчити робити морфологічний розбір займенника; розвивати культуру усного й писемного мовлення, увагу; виховувати любов до рідної мови.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

          ХІД УРОКУ     

І.       АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1.         Перевірка домашнього завдання.

2.         [1, 2] Запитання до учнів.

—        Що називається займенником?

—        На які розряди за значенням поділяються займенники?

—        Які розряди займенників мають приставний н- і за яких умов?

—        Які особливості має зворотний займенник?

—        Які займенники змінюються за родами, числами і відмінками, які — за числами і відмінками, а які — тільки за відмінками?

—        Чим відрізняються відносні займенники від питальних?

—        Як творяться заперечні займенники? Як вони пишуться?

—        Як творяться неозначені займенники? Як вони пишуться?

—        Якими членами речення можуть виступати займенники?

II.      ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III.    МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

IV.    СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1.         [1, 2] Навчальний диктант.

Завдання: підкреслити займенники, позначити, до якого розряду кожен із них належить.

Хіба ж не можна жити на Україні, бажати їй добра і не мати любові до своєї рідної мови, до батьківського слова?

Ніхто у світі не цурається тієї мови, на якій йому співали колискову.

Наша мова справедливо вважається однією з найкращих мов світу.

(Із журналу)

2.         Робота з підручником.

Завдання: ознайомитися зі зразком письмового розбору займенника як частини мови.

[1]       С. 183.

[2]       С. 153.

3.         Тренувальна вправа.

Завдання: зробити морфологічний розбір трьох займенників (на вибір) з тексту навчального диктанту.

4.         Робота з підручником.

[1]       Вправа 526 (письмово).

[2]       Вправа 413 (письмово).

5.         [1, 2] Самостійна робота.

Завдання: переписати, розкривши дужки.

(Будь)хто, (казна)перед(ким), (ні)до(кого), (ні) чим, (аби)

кому, (хто)сь, (хтозна)який, (де)в(чому), (ні)скільки, що(не- будь).

6.         [1, 2] Вибірковий диктант.

Завдання: записати присвійні займенники. Розібрати на вибір три займенники як частину мови.

Моя хата скраю — нічого не знаю. Добра каша, та не наша. Не замітай чужої хати, дивися, чи твоя заметена. Не тішся з чужої біди, бо вона нині його, завтра її, а тоді твоя буде. Краще своя хата, ніж їхня палата.

(Нар. творч.)

V.      ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

[1]       Підручник, вправа 529 (письмово).

[2]       Підручник, вправа 415 (письмово).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.