План-конспект уроку (розробка уроків)

УРОК № 78 Тема. Часи дієслів. Минулий час.

Мета: поглибити знання учнів про часи дієслова; з’ясувати, яку дію означають дієслова в минулому часі, як утворюються дієслова минулого часу; навчити учнів розрізняти часи дієслів, використовувати вивчені правила на практиці; розвивати мовлення, мислення; виховувати любов до природи.

Обладнання: підручник, таблиця, дидактичний матеріал.

          ХІД УРОКУ     

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1.         Перевірка домашнього завдання.

2.         Фронтальне опитування.

—        Що таке дієслово?

—        Які є види дієслів?

—        Як змінюються дієслова?

II.      ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III.    МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

IV.    СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1.         Слово вчителя.

В українській мові, як і в російській, є три форми часу: минулий, теперішній і майбутній.

Дієслова минулого часу означають дію, яка відбулася раніше: прочитала, прочитав.

Дієслова теперішнього часу означають дію, яка відбувається: читаю.

Дієслова майбутнього часу означають дію, яка відбуватиметься: читатиму, буду читати.

2.         Вибірковий диктант.

Завдання: виписати з тексту дієслова, усно поставити до них запитання, визначити час дієслів.

Десь над полем ударив об дзвінку стіну тиші жайвір. Пісня полилася над високими хлібами, що, схиливши важке, налите зерном колосся, завмерли в чеканні. Ледь-ледь ворушать вусиками колоски і наче перешіптуються про те, щоб не зронити на землю жодної зернини. Кожен колосочок чекає на людські дбайливі руки. Ляже він на шкарубку долоню важкими смаглявими зернятками, і побачать хлібороби, що виріс він не пустодзвоном, а виправдав сподівання людські.

(С. Носань)

3.         Слово вчителя.

Дієслова минулого часу змінюються за числами, а в однині — за родами: думав, думала, думало, думали.

4.         Робота з таблицею.

Творення дієслів минулого часу

Інфінітив Чол. рід Жін. рід Сер. рід Множина
Тримати

Бігти

ТримавП

БігР

ТрималВ

Бігла

Тримало

Бігло

Трималй

Бігли

Висновок: форма минулого часу чоловічого роду твориться від основи інфінітива за допомогою суфікса -в-, якщо основа закінчується на голосний, і без суфікса, якщо основа закінчується на приголосний; а жіночого, середнього роду та множини — за допомогою суфікса -л-.

5.         Робота з підручником.

[1]       Вправа 586 (письмово).

[2]       Вправа 461 (письмово).

6.         Тренувальна вправа.

Завдання: переписати, поставити дієслова, що в дужках, у формі минулого часу.

Буйно (сходити) пшениця, так, аж серце (молодіти). (М. Рильський) За гори вже сонце (ховатись), рожевії хмарки (пливти). (М. Рильський) (Співати) пташки голосисто у сяйві з небесних вершин. (В. Сосюра) Вечірнє сонечко гай (золотити), Дніпро і поле золотом (крити). (Т. Шевченко)

7.         Творча робота.

Завдання: скласти й записати п’ять речень з дієсловами в минулому часі; по можливості, речення об’єднати у зв’язний текст.

V.      ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1.         Запитання до учнів.

—        Скільки часових форм дієслова в українській мові? Які вони?

—        Як утворюються дієслова минулого часу?

2.         Розподільний диктант.

Завдання: записати дієслова у три колонки: в І — теперішнього часу; в ІІ — минулого; в ІІІ — майбутнього.

Працюю, вчуся, носив, бігатиму, дихає, несла, шаную, берегтиме, садить, полив, садитиме, привезе, допоміг, стереже, змагався, мріє, їхатиму.

VI.    ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

[1]       Підручник, § 65, вправа 591 (письмово).

[2]       Підручник, § 47, вправа 462 (письмово).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.