План-конспект уроку (розробка уроків)

УРОК № 85 Тема. Дієслова І і ІІ дієвідмін. Тренувальні вправи.

Мета: домогтися закріплення знань учнів про поділ дієслів на дієвідміни, вдосконалювати вміння застосовувати вивчені правила на практиці; виховувати старанність і наполегливість у навчанні.

Обладнання: підручник, картки.

          ХІД УРОКУ     

I.       ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

II.      МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

III.    АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1.         Перевірка домашнього завдання.

2.         Запитання до учнів.

—        Скільки є в українській мові дієвідмін?

—        Розкажіть, як поділяються дієслова на дієвідміни?

—        Які голосні пишуться в особових закінченнях дієслів I дієвідміни?

—        Які голосні пишуться в особових закінченнях дієслів II дієвідміни?

3.         Робота з картками.

Картка № 1

Записати речення, вставити пропущені букви, визначити час, особу, число і дієвідміну дієслів.

Ти геній і г..рой, ти ріки пов..рта..ш і зсува..ш гори, але дозволь мені почути, як ти з матір..ю говори..ш.

(Д. Чередниченко)

Картка № 2

Подані дієслова поставити у формі 1-ї і 2-ї особи множини теперішнього або майбутнього часу, визначити дієвідміну. Навчити, жовтіти, нищити, плести, поважати, дружити.

Картка № 3

Скласти й записати чотири речення з дієсловами І і ІІ дієвідмін. По можливості об’єднати їх у текст. Визначити особу і дієвідміну дієслів.

4.         Робота з підручником.

[1]       Вправа 633 (письмово).

[2]       Вправа 472 (письмово).

5.         Практична робота.

Завдання: до поданих дієслів дібрати антоніми, визначити їх дієвідміну. З двома парами дієслів скласти й записати речення. По можливості, об’єднати їх у зв’язний текст.

Згадуєш, будуєш, знаходиш, блищиш, журишся, ненавидиш, пам’ятаєш, хвалиш, трудишся, смієшся.

IV.    СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ учнями НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1.         Слово вчителя.

Дієслова дати, їсти та з основою на -вісти (відповісти) не належать до жодної з дієвідмін і змінюються інакше.

2.         Робота з підручником.

[1]       Вправа 635 (усно).

[2]       Вправа 477 (усно).

3.         Робота біля дошки.

Завдання: поставити у форми різних осіб і чисел дієслова доповісти, записати.

4.         Диктант-переклад.

Завдання: визначити дієвідміну дієслів.

Весна пришла

Пришла весна. Быстро тает снег, и на полях все больше по¬является черных проталин. Прилетают грачи и устраиваются в своих гнездах. Сады и рощи наполняются громким пением зя¬бликов. Пробуждается береза. Почки ее разбухают, расправля¬ются и вскрываются. Из них появляются маленькие листочки.

(Із журналу)

V.      ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

[1]       Підручник, § 69, вправа 636 (письмово).

[2]       Підручник, § 49, вправа 478 (письмово).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.