План-конспект уроку (розробка уроків)

УРОК № 88 Тема. Наказовий спосіб дієслів.

Мета: пояснити, як утворюється наказовий спосіб дієслів, які є форми дієслів наказового способу; домогтися засвоєння учнями правил написання букви ь у дієсловах наказового способу, навчити застосовувати вивчені правила на практиці; розвивати мовлення, мислення; прищеплювати любов до народної творчості.

Обладнання: підручник, таблиця, дидактичний матеріал.

          ХІД УРОКУ     

I.       АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1.         Перевірка домашнього завдання.

II.      ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III.    МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

IV.    СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1.         Робота біля дошки.

Завдання: записати речення, підкреслити дієслова, пояснити, що вони означають.

Збери всередині себе свої думки і в собі самому шукай справжніх благ. (Г. Сковорода)

2.         Слово вчителя.

Дієслова наказового способу виражають наказ, прохання, пораду, спонукання до дії. Змінюються за особами й числами.

3.         Робота з таблицею.

Творення дієслів наказового способу

Особа

Однина

Множина

1-ша   пиЩімо!. заспіваймо. одягнЯось
2-га пиши, заспівайП, одягнись пишіть, заспівайте, одягнітесь
3-тя хай (нехай) пиЩе|, хай (нехай) заспіває, хай (нехай) одягається хай (нехай) пишуть], хай (нехай) заспівають, хай

(нехай) одяга|ють|ся

Висновок: дієслова наказового способу творяться від дієслів теперішнього чи простої форми майбутнього часу дійсного способу. В 1-й особі множини мають закінчення -мо, -імо;

в 2-й особі однини -и, [0]; в другій особі множини        те, -іте,

-іть. Наказова форма 3-ї особи утворюється додаванням спону-кальної частки хай (нехай) до дієслова теперішнього або май-бутнього простого часу в 3-й особі однини і множини.

Від дієслів могти, хотіти, бачити наказовий спосіб не утворюється.

4.         Робота з підручником.

[1]       Вправа 657 (письмово).

[2]       Вправа 501 (письмово).

5.         Слово вчителя.

У дієсловах наказового способу в кінці слова й перед на-ступним приголосним після букв д, т, з, с, ц, л, н пишеться ь: встань, дозвольте, політь, покличте.

6.         Робота з підручником.

[1]       Вправа 659 (усно).

[2]       Вправа 500 (усно).

7.         Тренувальна вправа.

Завдання: записати речення, виділити закінчення в діє-словах наказового способу, визначити особу, число дієслів, по-яснити написання ь.

Не будь тією людиною, що догори щетиною. Більше вір своїм очам, ніж чужим речам. Не тратьте, куме, сили, спус¬кайтеся на дно. З добром дружись, а лихого стережись. Сім раз одмір, а раз одріж. Дивіться на нього сьогодні, а то завтра не дотовпитесь. (Нар. творч.) Хай мова викликає подив і зачару¬вання. (І. Вихованець)

8.         Творча робота.

Завдання: скласти й записати 4—5 речень на тему «Люби й оберігай природу», вживаючи дієслова наказового способу. По можливості, речення об’єднати у зв’язний текст.

V.      ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Запитання до учнів.

—        Скільки форм мають дієслова наказового способу?

—        Як вони утворюються?

—        Коли в дієсловах наказового способу пишеться ь?

VI.    ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

[1]       Підручник, § 72, вправа 661 (письмово).

[2]       Підручник, § 52, вправа 502 (І) (письмово).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.