План-конспект уроку (розробка уроків)

УРОК № 90 Тема. Способи творення дієслів.

Мета: пояснити учням, якими способами утворюються дієслова; домогтися усвідомлення теоретичного матеріалу; вдосконалювати вміння утворювати дієслова префіксальним, суфіксальним і префіксально-суфіксальним способами; виховувати старанність, кмітливість.

Обладнання: підручник, таблиця, дидактичний матеріал.

          ХІД УРОКУ     

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1.         Перевірка домашнього завдання.

2.         Фронтальне опитування.

—        Які дієслова називаються безособовими?

—        Що означають безособові дієслова?

—        В яких формах можуть уживатися?

—        Як називаються речення, в яких є безособові дієслова?

3.         Вибірковий диктант.

Завдання: виписати з речень безособові дієслова, пояснити їх значення.

Вечірнім золотом зорі залило поле. (В. Сосюра) Від річки війнуло холодним духом конопель і нагрітої за день води. (В. Земляк) Не спиться мені: в голові шумить, як у млині. (Марко Вовчок) Хочеться казки. Хочеться тиші. (М. Семенко) Усе небо затягло важкими чорними хмарами. (М. Старицький)

II.      ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III.    МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

IV.    СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1.         Робота з таблицею.

Завдання: розглянути таблицю і дати відповіді на запитання: «Якими способами утворюються дієслова?» «Від яких частин мови?».

Спосіб творення

Приклади

  1. 1.      Префіксальний
  2. 2.      Суфіксальний
  3. 3.      Префіксально-суфіксальний
розсипати

обідати

притримувати

Частина мови

Приклади

дієслово

іменник

прикметник

займенник

числівник

вигук

казати — переказати вечеря — вечеряти білий — білити ти — тикати три — потроїти ох — охати

Найпродуктивнішим є префіксальний спосіб творення.

2.         Тренувальні вправи.

Завдання І: утворити префіксальним способом від поданих дієслів слова і записати їх.

Миритися, в’янути, цвісти, йти, єднати, сміятися, летіти, друкувати,їхати, брати.

Завдання ІІ: утворити префіксальним способом слова з протилежним значенням. Як вони називаються?

Заносити, закривати, входити, відчепити, згорнути, взуватися, причалити, з’єднати, відгорнути, намотати.

Завдання ІІІ: утворити від поданих слів суфіксальним способом дієслова.

Переписати, розум, зима, завоювати, ви, кричати, товариш, гра, розмова, світлий, черговий, ой.

Завдання IV: від поданих слів утворити префіксально-суфіксальним способом дієслова.

Співати, два, кращий, свій, більший, читати.

6.         Самостійна робота.

Завдання: записати речення, визначити спосіб творення дієслів.

Вітряки на горбах понасторожували крила. (П. Куліш) У пахучу тишу вечорову соловей протьохкав і замовк, ніби з пісні викинули слово, ніби з крони обірвавсь листок. (Л. Талалай) Люблю я слухать солов’їв, коли роса в траві заблисне. (В. Сосюра)

7.         Розподільний диктант.

Завдання: записати дієслова у три колонки: у І — утворені префіксальним способом; у ІІ — суфіксальним; у ІІІ — префіксально-суфіксальним.

Випрасувати, сідлати, стратити, вдуматися, зрешетити, влетіти, змерзнути, недосолити, голосувати, партизанити, озвучити, пояснити, обезводіти.

V.      ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1.         Запитання до учнів.

—        Назвіть способи творення дієслів.

—        Від яких частин мови утворюються дієслова?

2.         Словотворча робота.

Завдання: замінити словосполучення одним дієсловом.

Яким способом утворене кожне з дієслів?

Зробити операцію, подзвонити по телефону, передати інформацію, накласти штраф.

VI.    ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

[1]       Підручник, § 75, вправа 683 (письмово).

[2]       Підручник, вправа 513 (письмово) (визначити, яким способом утворене кожне з дієслів тексту).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.