План-конспект уроку (розробка уроків)

УРОК № 93 Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Допис у газету інформаційного характеру.

Мета: відновити в пам’яті учнів матеріал про публіцистичний стиль, пояснити, що таке допис у газету, як працювати над дописом; сприяти виробленню в учнів навичок складати дописи інформаційного характеру; виховувати старанність, наполегливість у навчанні.

Обладнання: підручник, пам’ятка.

          ХІД УРОКУ     

I.       АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Перевірка домашнього завдання.

[1]       Вправа 496.

[2]       Вправа 390.

II.      ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III.    МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

IV.    СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1.         Слово вчителя.

Допис — це написана газетна чи журнальна стаття, пові-домлення про конкретний факт, подію чи явище, які можуть зацікавити інших. Зміст допису відповідає на питання що, де, коли відбулося?

Основні вимоги д о з м і с т у допису

1)         Актуальність (описувана подія цікава для багатьох лю¬дей).

2)         Достовірність (в основі статті дійсні факти, а не вигадані).

3)         Стислість, точність, конкретність (економне й точне вживання слів).

2.         Робота з підручником.

[1]       Вправа 498 (усно).

[2]       Вправа 495 (усно).

3.         Ознайомлення з пам’яткою.

Як п р а ц ю в а т и над д о п и с о м у г а з е т у

1)         Виберіть актуальну тему.

2)         Доберіть факти, проаналізуйте їх. Виділіть головне.

3)         Подумайте, які приклади із життя, книжок, газет та журналів буде використовувати в дописі.

4)         Складіть план, визначте послідовність викладу думок.

5)         Придумайте захоплюючий початок, який зацікавить читача і підведе до основної думки.

6)         Дотримуйтесь відповідного типу і стилю мовлення, ви¬мог до мовлення і правил спілкування; вживайте при¬слів’я, афоризми.

4.         [1, 2] Робота над дописом у газету.

Завдання: написати невеликий допис у газету на тему «Як зробити цікавими перерви у школі» або «Шкільне свято».

V.      ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

[1, 2] Закінчити роботу над дописом.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.