Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ЖАРГОНІЗМИ

ЖАРГОНІЗМИ – це специфічна лексика, що вживається у розмов¬ному мовленні людей окремих соціальних груп, зв’язаних певною спільністю інтересів – професією (жаргон шоферів), перебуванням у певному середовищі, напр., служба в армії, сезонні роботи (сол¬датський жаргон), однаковим захопленням, напр., спортом, філате¬лією, рибальством (жаргон рибалок).
7

Жаргонна лексика виникає в середовищі людей, зв’язаних спільними інтересами негативного характеру (жаргон картярів, зло¬чинців). Жаргонізми часто виникають у молодіжному середовищі, зокрема серед учнів, студентів, напр.: фак – факультет, бомба – шпаргалка, плавати – невпевнено відповідати, драти – списувати і ін.
Уживання жаргонізмів допускається в усному розмовному мов¬ленні. У художній літературі жаргонна лексика використовується як засіб яскравого зображення життя (…Гості розсілися різатися в карти. Ех ти, слабак). У науковому, офіційно-діловому стилі жарго¬нізми зовсім не вживаються.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.