Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

КРИЛАТІ СЛОВА

КРИЛАТІ СЛОВА – стійкі, афористичні, звичайно образні вирази, які увійшли у загальний вжиток з певного джерела – літературного, публіцистичного, наукового, фольклорного. Індивідуально-авторське походження крилатих слів (виразів) чітко усвідомлюється:
“Нове життя нового прагне слова” (М. Рильський);
“Я не можу розминутись з людиною” (М. Коцюбинський);
Толос духа чути скрізь” (І. Франко);
“Я вийду сама проти бурі” (Леся Українка).
Але крилаті слова стійкі і відтворюються у мовленні як готові вира¬зи, і це зближує їх з фразеологізмами. Крилаті слова посилюють ви¬разність тексту.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.