Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ПАРОНІМИ

ПАРОНІМИ (від гр. para – біля, коло, поруч і опута – слово, ім’я) – слова, близькі за звуковим складом і вимовою, але різні за значен¬ням. Напр., адресат – адресант, талан-талант, суворий – суро¬вий, висвітлювати -освітлювати, людський – людяний, веліти – воліти. Ці подібнозвучні слова часто помилково вживають одне замість іншого. Щоб не помилитися, треба звертатися або до тлумач¬них словників, або до спеціальних словників паронімів, напр., до “Слов¬ника паронімів української мови” Д. Г. Гринчишина і О. А. Сербенської (К., 1986).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.