Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ПРОСТОРІЧНА ЛЕКСИКА

ПРОСТОРІЧНА ЛЕКСИКА – слова, що знаходяться за межами літературної мови. Вони експресивно забарвлені, але, на відміну від звичайних розмовних слів, мають відтінок спрощеності, зниженості, грубості, напр.: верзти, варнякати, пертися, дурепа, морда, пика, пузо, хамло. Просторічна лексика вживається в розмовному мовленні. Її не можна використовувати у сфері ділового, офіційного спілкуван¬ня. Вона іноді використовується в художній літературі для мовленнє¬вої характеристики персонажів, які не зовсім володіють нормами літе¬ратурної мови.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.