Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ФОНЕТИЧНИЙ РОЗБІР

ФОНЕТИЧНИЙ РОЗБІР – це один із видів мовного аналізу, який полягає в тому, щоб визначити у фонетичному слові кількість звуків, позначення їх буквами, охарактеризувати голосні і приголосні, по¬ділити слово на склади й проаналізувати їх.
Порядок розбору.
1 Записати слово фонетичною транскрипцією.
2. Визначити кількість звуків і букв. Пояснити різницю в кількості звуків і букв (якщо вона є).
25

3. Назвати голосні, дати характеристику: наголошені і ненаго- лошені.
4. Назвати приголосні, дати характеристику, сонорні, глухі і дзвінкі, тверді і м’які, губні, шиплячі.
5. Поділити слово на фонетичні склади. Охарактеризувати кож¬ний склад: відкриті і закриті, наголошені і ненаголошені.
Зразок розбору
Джерельна [джеирел’на]. У слові 8 звуків, які позначаються на письмі 10 буквами. Дві букви д і ж позначають один звук [дж], бук¬ва ь не позначає звука, а позначає м’якість попереднього приго¬лосного, тому в слові букв більше, ніж звуків.
їдок] – приголосний, дзвінкий, шиплячий, твердий;
[еи] – голосний, ненаголошений;
[р] – приголосний, сонорний, твердий;
[е] – голосний, наголошений;
[л’] – приголосний, сонорний, м’який;
[н] – приголосний, сонорний, твердий;
[а] – голосний, ненаголошений.
У слові три склади: [джеи-рел’-на]. Перший склад [джеи] – відкри¬тий, ненаголошений; другий склад [рел’] – закритий, наголошений; третій склад [на] – відкритий, ненаголошений.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.