Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

АТЛАС ЛІНГВІСТИЧНИЙ (АТЛАС ДІАЛЕКТОЛОПЧНИЙ)

АТЛАС ЛІНГВІСТИЧНИЙ (АТЛАС ДІАЛЕКТОЛОПЧНИЙ) – систе-матизований збірник діалектологічних карт певної території. На діа-лектологічних (лінгвістичних) картах за допомогою системи спеціаль¬них позначок відображається локалізація (місце функціонування) мов¬них явищ, окреслюється територія їх поширення. Особливо наочно відбиваються на карті діалектні відмінності.
Для того, щоб різні карти могли порівнюватися, у атласі дотриму¬ються єдиної сітки населених пунктів, тобто різні діалектні явища вивчаються в одних і тих же говірках.
Лінгвістичні атласи розрізняються за обсягом охоплення території поширення національної мови і можуть бути регіональними (див., напр.: Дзендзелівський Й.О. Лінгвістичний атлас українських народ¬них говорів Закарпатської обл. УРСР / Лексика. – Ужгород, 1956 – 1960. – Ч. І – II) і загальномовними (див.: Атлас української мови: В 3-х т. – Т. 1.- Полісся, Середня Наддніпрянщина і суміжні землі. – К.: Наук, думка, 1984. – 391 карта; Т. 2. – Волинь, Наддніпрянщина, Закарпаття і суміжні землі. – К.: Наук, думка, 1988. -407 карт).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.