Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

БОЙКІВСЬКИЙ ГОВІР

БОЙКІВСЬКИЙ ГОВІР – один із говорів південно-західного на¬річчя, вживається представниками етнічної групи бойків, які мешка¬ють на схилах середніх Карпат до Наддністров’я.
28

Для бойківських говірок характерне вживання середньо-задньо- го звука [ьі], закінчення [а] у іменниках типу життя, наближення [е] до [еи1 або [и] у наголошеній позиції, напр., от’еиц, отиц’ (отець), м’яких ц’, р’, ш’, ж’, напр.: ш’апка, ж’аба, зменшувального суфікса
А , , ,
-йк-, напр.: зеленейкий, сонейко, молодейкий.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.