Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ГІПЕРИЗМ

ГІПЕРИЗМ – мовне явище, яке виникає внаслідок намагання уник¬нути таких фонетичних рис, які у свідомості носіїв говірки помилково сприймаються як ненормативні, нелітературні.
Явище гіперизму найчастіше спостерігається на межі діалектних груп і у місцях переселення з території поширення інших діалектів. Напр., у говірках, що межують із “акаючими” говірками, засвідчуєть¬ся заміна нормативного [а] на [о]: огрондм, обрикоса.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.