Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ГОВІР

ГОВІР – група структурно споріднених і територіально суміжних діалектних мікросистем (говірок), які мають спільні лексичні, фоне¬тичні, граматичні ознаки. Синонім – говірки. Термін вживається у спо¬лученні із визначеними за класифікацією назвами говорів: серед- ньонаддніпрянський говір, слобожанський говір і т.п. Об’єдну¬ючи однотипні говірки, говір, у свою чергу, є складовою частиною ширшого діалектного угрупування – наріччя.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.