Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ГОВІРКА

ГОВІРКА – діалектне утворення, яке характеризується одно¬рідністю лексичної, фонетичної і граматичної системи. Охоплює тери¬торію одного або кількох суміжних населених пунктів. Вживається у сполученні з назвою цієї невеликої, як правило, території: напр., го¬вірка с. Успенівки Марийського району Донецької області.
Можливе поширення не однієї говірки в одному населеному пункті. Часто таке явище є результатом компактного переселення но¬сіїв материнських говірок у різні частини одного населеного пункту.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.