Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ДІАЛЕКТ

ДІАЛЕКТ – різновид національної мови, який вживається як засіб спілкування особами, пов’язаними територіальною чи соціальною спільністю. Розрізняються територіальні й соціальні діалекти.
Територіальний діалект – це місцевий різновид загальнонарод¬ної мови, який відрізняється від неї особливостями лексичного, фоне¬тичного чи граматичного складу.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.