Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ДІАЛЕКТНА МОВА

ДІАЛЕКТНА МОВА – різновид національної мови, який побутує в усній формі. Це цілісна система, яка характеризується єдністю лек¬сичних, фонетичних і граматичних ознак. Має ієрархічну побудову, до неї входять споріднені структурно й суміжні територіально діа¬лектні підсистеми – говірка, говір, наріччя. Діалектна мова є осно¬вою літературної мови, джерелом її норм і законів.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.