Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ІЗОГЛОСА

ІЗОГЛОСА-лінія, нанесена на діалектологічну карту, яка окрес¬лює територію поширення (ареал) певного мовного явища.
На діалектологічній карті говори відмежовуються один від одного пасмом (сукупністю) ізоглос, що скупчуються на пограниччях говорів.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.