Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ЛЕМКІВСЬКИЙ ГОВІР

ЛЕМКІВСЬКИЙ ГОВІР – належить до південно-західного наріччя, це говір етнічної групи – лемків, які розселені на схилах західних Кар¬пат. Назва походить від частки лем (“тільки”). Найважливіші його особ¬ливості: сталий наголос на другому складі від кінця, напр., вода, пироги, середньо-задній звук [ы]. Звукосполученню [ри], [ли] відпо¬відає [ыр], [ыл], напр.: кырвавий, дырва. Іменники -гапу життя не мають подовження і закінчуються на -а: жит’а, вес’іл’а. Дієслова із суфіксом -а мають такі закінчення у теперішньому часі: читам, читаш, читат, читаме, читате. Іменники І відміни жін. роду в
О. в. мають закінчення -ом: руком, головом.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.