Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

НЕПРОТИСТАВНЕ ЯВИЩЕ

НЕПРОТИСТАВНЕ ЯВИЩЕ-діалектний факт або процес, який не має відповідника в інших діалектних утвореннях. Найчастіше вжи¬вається по відношенню до лексики. Непротиставна лексика вживаєть¬ся на позначення предметів чи явищ, які побутують лише на певній території, властиві матеріальній і духовній культурі певної етнічної групи. У співвідношенні “діапект-літературна мова” позначається терміном етнографічний діалектизм. Прикладами непротиставної лексики є найменування сапетка – особливий вид кошика, киптар – хутряна або вовняна безрукавка та под.
Див. також ЯВИЩЕ ПРОТИСТАВНЕ.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.