Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ДЕРИВАЦІЯ ЛЕКСИЧНА

ДЕРИВАЦІЯ ЛЕКСИЧНА – словотвір, при якому твірна база і по¬хідне належать до однієї й тієї ж частини мови: камінь – каменяр, дорога – роздоріжжя, пам’ятати – опам’ятатися.
У лексичній деривації розрізняють мутаційний і модифікаційний словотвір. При мутаційному словотворі виникає нове лексичне зна¬чення слова (рука – рукав, скло – скляр). При модифікаційному сло¬вотворі семантичного зміщення у похідному не спостерігається. Міняється емоційне забарвлення, граматичні ознаки, стилістичні вла¬стивості (віл-волик, голос – голосочок, голосище).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.