Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ЗАКІНЧЕННЯ (ФЛЕКСІЯ)

ЗАКІНЧЕННЯ (ФЛЕКСІЯ) – кінцевий змінний морф, що додається до основи слова. Це майже виключно словозмінні засоби.

Властивості закінчення:

1.   Закінчення – змінна частина слова. Отже, це не обов’язковий морф у слові.

2.   На відміну від префіксів і суфіксів, закінчення у простому слові тільки одне.

3.   Закінчення, як правило, виконує формотворчу функцію (за ви­нятком випадків, типу хворий -хвора, Олександр – Олександра, золото-золотий і под.).

1.   За фонетичною будовою закінчення бувають одно-, дво- і три- фонемними.

1.   Закінчення може бути субстанціальним і нульовим. Нульове закінчення можливе лише у відмінюваних словах (ліс, рух, стань, дай, читав).


Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.