Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ЛЕКСИКО-СИНТАКСИЧНИЙ СПОСІБ ТВОРЕННЯ

ЛЕКСИКО-СИНТАКСИЧНИЙ СПОСІБ ТВОРЕННЯ – це утворення нових слів шляхом об’єднання (злиття, зрощення) в одному слові двох чи більше лексичних одиниць,тобто лексикалізація словосполучення:
37

Звенигород, Славгород, Добрийдень (прізвище), Давигора (прізви¬ще), довгограючий, високорозвинений, легкоозброєний, маловпли¬вовий, вічнозелений, крутивус, паливода, запанібрата, сьогодні, дикоростучий, вісімдесят.
При лексико-синтаксичному словотворенні словосполучення за¬стигає у своїй формі, флексія кам’яніє і перетворюється в суфікс. Но¬воутворене слово характеризується цільнооформленістю.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.