Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

МОРФЕМА

МОРФЕМА – це узагальнена одиниця мови, найменша значуща частина слова. Основною морфемою є корінь, який містить у собі

основне значення слова; до службових морфем належать афікси (суфікси, префікси, флексії).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.