Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

МОРФЕМІКА

МОРФЕМІКА – 1.Система морфем мови (коренів, суфіксів, префіксів та ін.). 2. Розділ науки про мову, який вивчає систему мор¬фем мови і морфемну структуру слів. Основним об’єктом морфеміки є морфема як компонент структури слова. Центральне поняття – чле- нованість. Завдання морфемного аналізу полягають у з’ясуванні чле- нованості/нечленованості певного слова, вираженні межі між морфе¬мами та простеженні зв’язків між ними. Наука про укладання слов¬ників коренів та афіксів називається морфемографією.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.