Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

СЛОВОТВІРНЕ ЗНАЧЕННЯ

СЛОВОТВІРНЕ ЗНАЧЕННЯ – це семантичне співвідношення між похідним і його твірним, яке проявляється у вигляді різниці між їх лексичними значеннями: комбайн – комбайнер (- той, ідо працює на комбайні, обслуговує комбайн),вимикати-вимикач (= те, чим вими¬кають).
Словотвірне значення виражається формантом, який входить до складу похідного слова. Лексичне значення слова виражається його основою. Лексичне значення індивідуальне. Граматичне значення властиве цілому класу слів. Словотвірне значення належить усім сло¬вам, що мають однаковий словотворчий засіб:

Полтавщина, Донеччина, Вінничина; лисячий, котячий, телячий.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.