Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

СЛОВОТВІРНИЙ АНАЛІЗ СЛОВА

СЛОВОТВІРНИЙ АНАЛІЗ СЛОВА відповідає на питання: від якої твірної основи, за допомогою яких засобів, у якій послідовності (в якому порядку) приєдналися ці засоби, яким прийомом (способом).
У складі української лексики є багато спів, схожих морфологічним складом, але відмінних словотвірною структурою (пор.: пропуск і про¬блиск мають однакову будову – префікс + корінь; способи творення у них різні (пропускати-пропуск) безафіксний і префіксальний (блиск -проблиск). Навпаки, різні морфемним складом слова можуть бути схожі словотвірною структурою (хід, прохід-безафіксний спосіб тво¬рення).
Схема словотвірного аналізу: слово для аналізу, твірна база, сло-вотворчі засоби, спосіб творення, його різновид (майструвати-від майстер, суф. -ува-; морфологічний спосіб, суфіксальний різновид).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.