Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

УСКЛАДНЕННЯ

УСКЛАДНЕННЯ – явище, протилежне до опрощення. Процес ускладнення полягає в тому, що просте слово на фоні подібних йому похідних сприймається як похідне. Напр., зонтик (голл. sonnedeck) за аналогією до зменшувально-пестливих носик, ротик, котик почало сприйматися як похідне суфіксальне (зонт¬ик)’, агітація (нім. непох.) з появою слів агітатор, агітувати по¬чало сприйматися як похідне (агіт-ацій-а); те. ж у слові конспіра¬ція (конспіратор, конспірувати) – конспір-ацій-а; континенталь¬ний (континент) – континент-альн-ий.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.