Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ДІЄСЛОВО

ДІЄСЛОВО – частина мови, що означає дію чи стан як процес і виражає це значення в категоріях виду, способу, часу, особи, стану, числа (в минулому часі й умовному способі – також категорію роду), а в реченні функціонує в ролі присудка. Основну сему значення будь-якого дієслова становить лексичне значення процесу, що ре-алізується як динамічна ознака особи, предмета чи явища:
“В долинах, по крутих боках гір скрізь розкидані села, стеляться ни¬ви та баштани, зеленіють невеличкі дубові гаї” (І. Нечуй-Левицький).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.