Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, План-конспект уроку (розробка уроків)

Урок № 48 Тема: Звуки мови і звуки мовлення. Голосні та приголосні звуки.

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

Дата:___________________

Урок № 48

Тема: Звуки мови і звуки мовлення. Голосні та приголосні звуки.

Мета: ознайомити учнів із предметом вивчення таких розділів науки про мову, як фонетика і графіка; поглибити знання про звуки мови, про поділ їх на голосні й приголосні; формувати вміння передавати слова фонетичною транскрипцією, розвивати фонематичний слух, увагу, пам’ять, збагачувати словниковий запас учнів.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник.

Хід уроку

І. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

*Бесіда.

  • У чому полягає відмінність між звуком та буквою?

  • Чим людина почала користуватися раніше – звуками чи буквами?

  • Як утворюються звуки людського мовлення?

  • Чи всяке поєднання звуків, утворених мовним апаратом людини, є словом?

*Прослухати слова. Якими звуками різняться слова кожної пари? Чи вплинула заміна звуку на значення слова?

І. Сад – суд; сон – син; вулики – волики; луг – лук; мила – шила; качан – казан.

ІІ. Грати – брати; гриб – грип; гай – рай; жити – жати;

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

* Робота з підручником.

Опрацювання теоретичного матеріалу підручника (с. 104-105).

* Робота біля дошки. Прочитати слова, заздалегідь передані на дошці звукописом (фонетичною транскрипцією). Записати ці слова буквами. Який розділ науки про мову вивчає звуки мовлення? Який – букви (знаки письма)?

[учен’], [школ’ а р], [с’ і л’], [шчока], [йашчик], [йаблун’а], [йіжак], [йедн’іс’т’], [прийаз’н’], [пйатниц’а].

* Робота біля дошки. Подані слова передати звукописом (фонетичною транскрипцією). Що є предметом вивчення фонетики? Графіки?

Зразок.

[йул’ійа], [імйа], [мйак’іс’т’].

День, дощ, ліщина, яблуко, поїзд, Юлія, ім’я, м’якість.

* Робота з підручником.

Виконання вправ 275, 276 (усно).

ІV. Виконання вправ на закріплення.

* Робота з підручником. Колективне виконання вправи 273.

* Вибірковий диктант. Прослухати. Виписати парами слова, які відрізняються одним звуком або кількома звуками. Назвати ці звуки. Які це звуки – голосні чи приголосні? У чому полягає відмінність між голосними та приголосними звуками? Чи вплинула заміна звуку на значення слова? У яких словах звуки не лише змінено, а й переставлено місцями? Які це звуки?

Біг додому лісом лис,

Шелестів над лисом ліс.

А.Качан.

Йшла корова по струні…

Вибачайте, по стерні…

А було це в череду…

Вибачайте, в середу.

А.Кичинський.

*У кожному з поданих слів назвати звуки голосні та приголосні. Виділені слова пердати фонетичною транскрипцією.

Мати, хліб, день, оселя.

*Попереджувальний диктант. Вказати звуки, якими різняться виділені слова. Записати ці звуки. Назвати з-поміж них голосні та приголосні.

Зразок.

1. [м] – [х]. 2. [л’] – [н’]. 7. [о] – [у], [м] – [н].

1. Танцювали миші по бабиній хижі. (Нар.творч.) 2. По стежині через ліс мокру моркву заєць ніс. (В.Лучук.) 3. У дуплі у дятла дім, дятленятам добре в нім. (Т.Коломієць.) 4. Вовк у темнім лісі виє, пазурами землю риє. 5. Місяць – наче срібний віл. Небо – наче синій діл. (Є.Гуцало.) 6. Маленький гриб під граб заліз і огляда тихенько ліс. 7. Сом в калабані задрімав. Не сум, а сон його здолав.

Словник.

Калабаня – глибока вибоїна, переважно з водою, з болотом; ковбаня.

* Прослухати загадки, відгадати їх. Відгадки записати фонетичною транскрипцією (з допомогою вчителя) .

Зразок.

[павутин:а], [зайец’].

1. Котиться клубок зовсім без ниток. Замість ниточок триста колючок. 2. Висить сито не руками звито. 3. Коли нема – чекають, а коли прийду – тікають. А відгадайте-но, що я таке? (Нар.творч.) 4. Всі хочуть, як народиться дитина, щоб я було красиве і дзвінке, бо носить все життя мене людина. (Д. Білоус) 5. Він із казки, він із пісні, в нього зубки, як залізні. Капустину він гризе. Зветься звір на букву «зе». (Т. Коломієць)

Відгадки.

1. Їжак. 2.Павутиння. 3. Дощ. 4. Імя. 5. Заєць.

*Пояснювальний диктант. Виділені слова передати звукописом (фонетичною транскрипцією).

Зразок.

[с’огод’н’і], [г’іл’:ачки], [румйане иц’].

Дід Мороз усеньку ніч не стуляв сьогодні віч. А як ранок зазорів, цілу зграю снігурів він для Баби Снігової, що в дворі стоїть з мітлою, десь у небі назбирав, снігурами уквітчав. Брови в Баби – гіллячки. Очі в Баби – вуглячки. Ніс у Баби – це морквина. Вуха – листя капустини. В Баби віник у руках і румянець на щоках. Замітає Баба сніг, що з небес летить до ніг. Підмести готова й ніч, що вже тулиться до віч.

Є.Гуцало.

V. Підбиття підсумків уроку.

VІ. Домашнє завдання. П.14, вправа 282.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.