Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ІСТОТИ-НЕІСТОТИ

ІСТОТИ-НЕІСТОТИ. Категорія істот (неістот) властива різним час-тинам мови. Центральною є категорія істот (неістот) іменників. У імен-ників вона несловозмінна, некорелятивна.
Іменники-назви істот позначають людей, тварин, риб, птахів, ко-мах, тобто предмети органічного світу: батько, учитель, собака, кіт, короп, голуб, жук.
До назв неістот належать слова, що іменують неживе в природі: стіл, камінь.
Поділ на живе і неживе в об’єктивній дійсності не завжди збігаєть-ся з поділом на істоти-неістоти у граматиці. Так, до істот у граматиці належать: 1) мрець, небіжчик; 2) назви міфічних і демонологічних осіб: домовик, дракон, змій, Сварог, Нептун; 3) назви гральних карт та фігур у деяких іграх: ферзь, туз\ 4) назви ляльок: Петрушка тощо. До граматичних неістот належать іменники, що позначають збірні су-купності істот: полк, загін, отара, селянство, учительство.
Граматично назви істот-неістот розрізняються за відмінковими формами. При відмінюванні у множині знахідний відмінок іменників- назв неістот збігається з формою називного відмінка (сіли за столи, пригадав імена, розглянули пропозиції); у іменниках-назвах істот- з формою родового відмінка (привітали ювілярів, запросили всіх жінок, нагодували ягнят). У іменниках чоловічого роду, крім тих, що нале-жать до і відміни, таке розрізнення проводиться і в однині: зустрів знайомого, прочитав роман.
Усі назви істот – це іменники з конкретним значенням. До назв неістот входять як конкретні, так і абстрактні іменники.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.