Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, План-конспект уроку (розробка уроків)

Урок № 49 Тема: Приголосні тверді й м’які, дзвінкі й глухі.

Урок № 49

Тема: Приголосні тверді й мякі, дзвінкі й глухі.

Мета: поглибити знання учнів про тверді й м’які, дзвінкі та глухі приголосні; домогтися засвоєння особливостей вимови дзвінких і глухих приголосних; формувати орфоепічні навички; розвивати логічне мислення, фонематичний слух, пам’ять, культуру усного й писемного мовлення.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань.

*Бесіда.

 • Що є предметом вивчення фонетики?

 • Що вивчає графіка?

 • У чому полягає відмінність між звуком і буквою?

 • Як утворюються звуки людського мовлення?

 • З чого складається мовний апарат людини?

 • Що є підставою поділу звуків на голосні та приголосні?

 • Як утворюється голос? Унаслідок чого виникає шум?

 • Чи однакову роль відіграють у творенні складів слова голосні й приголосні звуки?

 • Чи може склад утворюватися лише з голосного звука? (Підтвердити прикладами)

 • Чи може склад утворюватися лише з приголосного звука?

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

* Робота з підручником.

Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 107).

* Робота біля дошки. Подані слова передати фонетичною транскрипцією, назвати в кожному звуки голосні та приголосні. Поділивши слова на склади, пояснити пов’язаність кількості голосних звуків із кількістю складів.

Орел, сокіл, зозуля, горобець, вороння, перепілонька.

* Робота з підручником.

Опрацювання таблиці «Звуки мови» (с. 106.)

* Робота біля дошки. Записати речення. У виділених словах назвати літери. Передавши ці слова фонетичною транскрипцією, у кожному назвати звуки – голосні та приголосні. Чим відрізняються голосні від приголосних? У кожному слові назвати тверді й мякі приголосні, пояснити, якими буквами на письмі позначається мякість кожного приголосного звука.

Зразок.

[шчас’т’а], [задзеи ле ин’чит’], [танеиц‘]

І. Зацвітає калина, зеленіє ліщина. Це моя Україна, це моя Батьківщина. (А.Камінчук.) На квітоньці бджілка спивала росу. (І.Кульська.) Це про щастя пісня, я її вже знаю. (О.Савранська.) Тільки я приліг спочить, знову як задзеленчить! Подзвонили журавлі: «Ми з далекої землі!» Телефон дзвенить, гримить, нема спокою й на мить. (І.Багряний.)

ІІ. Їжак їжака голками не зляка. Що сіре, те й вовк, що куце, те й заєць. Заснула щука, та зуби не сплять. У воді стоїть, а води просить. Пішла баба у танець, а за нею горобець. Місяць – козацьке сонце.

Народна творчість.

* Робота з підручником.

Опрацювання теоретичного матеріалу (сс. 109, 110).

ІV. Виконання вправ на закріплення.

* Робота з підручником.

Виконання вправи 290 (усно).

*Прочитати вголос слова, звертаючи увагу на вимову твердих і мяких приголосних. Виділені слова передати фонетичною транскрипцією.

Зразок.

[хлопеиц’], [ос’ін’:ій].

Дуб, голуб, хлопець, любов, степ, танець, серпень, пісня, праця, осінній, щітка, ніж, гриб.

* Робота з підручником. Виконати вправу 291 (усно).

* Записати подані слова у 2 колонки: у першу – ті, що починаються дзвінким приголосним, у другу – на глухий. Виділені слова записати фонетичною транскрипцією, вказати в них приголосні тверді та мякі. Двоє зі слів (за власним вибором) ввести в речення. У записаних реченнях визначити та підкреслити граматичні основи.

Гриб, сніг, казка, красуня, ґудзик, дуб, береза, дзбан, джміль, дзвінок, спів, хор, клен, листок.

*Прочитати скоромовки. Який приголосний звук часто повторюється у кожній зі скоромовок? Потренуватися у швидкій і чіткій вимові приголосних звуків. Стежити за чітким вимовлянням дзвінких приголосних у кінці слів.

І. Бубоніла діду баба:

– Ой, не дмухай на кульбабу,

Бо з кульбаби полетять

Сто малих кульбабенят.

Народна творчість

ІІ. Стріла якось скоромовка

На місточку злого вовка.

Скоромовить вовк почав –

Ледь язик не поламав!

Г. Чубач

ІІІ. Захар заліз

На перелаз.

Захарку, злізь!

Захарку, злазь!

Зумів залізти –

Знай, як злізти!

І. Складанний

ІV. Сів шпак на шпаківню,

Заспів шпак півню:

Ти не вмієш так, як я.

Так, як ти, не вмію я.

Народна творчість.

*Прочитати скоромовку, дотримуючись правильної вимови звуків [дж], [дз], [дз’], [г]. Виділені слова передати фонетичною транскрипцією.

Як дзвінок задзеленчить,

Дзвінко джмелик задзижчить.

Ґедзь із джмеликом летить,

Бджолам весело кричить:

«Бджоли, бджоли, бджоленята,

Вилітайте погуляти!»

* Самостійна робота. Переписати, на місці крапок уставляючи пропущені літери. Виділені слова передати фонетичною транскрипцією.

С..джу я біля підвіконня, коли д..влюся, а в са..ку на груші яблука ч..рвоні в..сять на самому в..ршку. У сад вд..влявся я п..льніше, я довго голову ламав… І як же так, чому раніше цих яблук я не помічав? Та от підвівся кіт-гульвіса, на грушу глипнув, як сова. Ч..рвоні яблука знялися і пол..тіли. Ну й д..ва! Взяв олівець я із п..нала і нап..сав в кал..ндарі: «С..годні вперше прилітали до нас у гості снігурі». (За А.Качаном.)

* До поданих слів додати приголосний звук (на початку або в кінці). Чи змінилося значення слова? З-поміж доданих звуків назвати дзвінкі та глухі.

Лід, мак, рак, рай, голос, хід, опис, радник;

Доти, аптека, байка, башта, буква, буря, гра, дія, їжа, кварта, кома.

*Записати пари слів, що є відгадками шарад. Пояснити різницю між дзвінкими та глухими приголосними.

З дзвінким усе я заливаю, з глухим на дереві зростаю

(злива – слива)

З дзвінким листочки я скубу, з глухим же – зрізую траву

(коза – коса)

V. Підбиття підсумків уроку.

* Бесіда.

 • У чому полягає відмінність у творенні голосних і приголосних звуків мовлення?

 • Яка роль у мові звуків голосних і яка – приголосних?

 • Скільки звуків в українській мові? З них голосних? Приголосних?

 • Скільки мяких приголосних в українській мові?

 • Які мякі звуки не мають парних серед твердих, але можуть помякшуватись перед [і] ?

 • На які групи поділяються приголосні за участю голосу й шуму?

 • Навести приклади пар дзвінких та глухих приголосних.

VІ. Домашнє завдання. П. 14, вправа 292.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.