Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, План-конспект уроку (розробка уроків)

Урок № 50 Зв’язне мовлення Усна відповідь на лінгвістичну тему. Усний відгук на відповідь товариша

Урок № 50

Звязне мовлення

Усна відповідь на лінгвістичну тему.

Усний відгук на відповідь товариша

Мета уроку: формувати вміння будувати на уроці усну відповідь, в основу якої покладено переказ матеріалу підручника, а також складати аргументовану оцінку відповіді однокласника; формувати вміння формулювати тезу та добирати для її доведення аргументи; складати висловлювання відповідно до стильових вимог; виховувати самокритичність, пищеплювати бажання самовдосконалення; розвивати логічне мислення, память, уточнювати й збагачувати словниковий запас.

Обладнання: підручник.

Хід уроку

І. Повідомлення мети та завдань уроку.

ІІ. Підготовка до складання розгорнутої усної відповіді на лінгвістичну тему.

*Робота з підручником.

Виконання вправ 307, 308 (усне).

Ознайомлення з памяткою «Як готуватися до усного повідомлення на лінгвістичну тему» (с.280).

ІІІ. Складання відповіді (повідомлення на лінгвістичну тему).

* За зразком, поданим у вправі 308, побудувати відповідь (повідомлення) на одну з тем:

 • Звуки мови голосні та приголосні

 • Дзвінкі та глухі, тверді й м’які приголосні звуки

ІV. Підготовка до складання усного відгуку на відповідь (повідомлення) однокласника.

*Робота з підручником. Виконання вправ 312, 313, 314 (усне).

* Самостійна підготовка частини учнів (приблизно половини класу) до відповіді (повідомлення) на тему: Звуки мови за матеріалом підручника (п.14).

*Самостійна підготовка частини учнів (таких, що не готуються до відповіді) до відгуку на відповідь (опрацювання памятки «Як критикувати, не ображаючи», с.283).

V. Проголошення учнями відповіді та відгуку на відповідь (попарно).

* Прослухування 3-5 пар дітей.

* . Обговорення дітьми відповідей та відгуків учнями.

Підсумки вчителя щодо правильності будови відповідей та слушності й коректності відгуків

VІ. Підведення підсумків уроку.

*Бесіда.

 • Які види мовленнєвої діяльності вам відомі?

 • До яких видів мовленнєвої діяльності вдається учень, готуючись до усної відповіді за змістом підручника?

 • Відповідаючи (виступаючи з повідомленням) на уроці?

 • Висловлюючи відгук на відповідь однокласника?

 • Виконуючи домашні завдання?

 • Монологом чи діалогом є учнівська відповідь на уроці?

 • Наскільки часто на уроці вдаються до діалогу? Навести приклади.

 • Які існують вимоги до учнівської відповіді ?

 • Чому, готуючись до відповіді на уроці, бажано скласти її план?

 • Наскільки необхідним для відповіді є наведення прикладів?

 • Чи потрібно викристовувати таблиці, рисунки?

 • Яким має бути мовлення учня? Чому?

 • Чи можна удосконалювати мовлення, не вивчаючи мови?

VІІ. Домашнє завдання. За зразком, поданим у вправі 311, скласти план відповіді на тему: «Звуки мови». Підготуватися до усної відповіді за планом.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.