Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, План-конспект уроку (розробка уроків)

Урок № 54 Тема: Співвідношення звуків і букв. Тематичне тестування (Звуки мовлення та знаки письма).

Урок № 54

Тема: Співвідношення звуків і букв. Тематичне тестування (Звуки мовлення та знаки письма).

Мета: удосконалювати навички визначати звукове значення літер ї, є, ю, я; зясувати рівень засвоєння знань та сформованості вмінь з теми “Звуки мовлення та знаки письма”; розвивати память, уміння аналізувати й систематизовувати здобуті знання, виділяти головне; виховувати любов до рідного слова.

Тип уроку: комбінований урок (закріплення знань, умінь і навичок; з’ясування рівня засвоєння знань і сформованості вмінь).

Обладнання: підручник, роздавальний матеріал (картки).

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання.

* Виконання індивідуальних завдань (двома-трьома учнями).

Картка 1

Записати речення, розставляючи пропущені розділові знаки (подаємо речення без їх вилучення). Виділені слова записати фонетичною транскрипцією.

Солоний вітер після зливи трусив щосили синю сливу. Упала буква “л” із сливи, і стала синя слива сива. Я знайшов у лісі гриб, а приніс додому риб… Мабуть, десь поміж кущів букву “г” я загубив… (А.Качан.)

Картка 2

Подані назви лікарських рослин записати за алфавітом. Прочитати напамять український алфавіт. Скільки літер в українському алфавіті? Виділені слова ввести до самостійно складеного речення.

Кропива, барвінок, волошка, бузина, барбарис, мята, подорожник, молочай, калина, меліса.

ІІ. Повідомлення мети і завдань уроку.

ІІІ. Відтворення теоретичних відомостей.

* Бесіда.

 • Який розділ науки про мову вивчає знаки письма?

 • Які ви знаєте знаки письма?

 • Для чого вживається апостроф, дефіс? розділові знаки?

 • Який розділ науки про мову вивчає звуки мовлення?

 • У чому полягає відмінність між звуком і буквою?

 • Що таке алфавіт?

 • У чому полягає відмінність у творенні голосних і приголосних звуків мовлення?

 • Скільки звуків в українській мові? З них голосних? приголосних?

 • Скільки мяких приголосних в українській мові?

 • Які мякі приголосні звуки не мають парних серед твердих, але можуть помякшуватись перед [і]?

 • На які групи поділяються приголосні за участю голосу й шуму?

 • Навести приклади пар дзвінких і глухих приголосних.

 • Що таке фонетична транскрипція?

V. Виконання вправ на закріплення.

*Прочитати речення, записані на дошці (або спроектовані на екран). Виписати слова, у яких звуків більше ніж букв. Пояснити причину. Зробити звуковий запис цих слів.

Здоровя – всьому голова. Усякий правду хвалить, та не всякий її знає. Що написано на роду – того не обїдеш і на льоду.

Народна творчість.

*Розподільний диктант. Слова з є, ю, я записати у дві колонки: в першу – слова, у яких ці букви позначають два звуки, в другу – один звук і мякість попереднього приголосного.

Знання, юність, єдність, синє, любов, явір, яскравий, вітання, майбутнє, поєднати, сюди, розповідаю, яблуко, вороння.

*Прочитати звуковий запис слів. Записати слова буквами.

[йаблун’а], [йагн’а], [йун’], [йашчиек], [зйіжджати], [зйасуван’:а], [з’аблиек], [с’айати], [здоровйа], [суз’ірйа], [бурйан], [пойаснеин’:а],

[прие йеднан’:а].

* Фонетичний диктант. Записати речення фонетичною транскрипцією.

І. Є у кожної дитини матінка єдина. (Л.Полтава.) Заздрю я бджолі найбільше в світі. (П.Воронько.)

ІІ. Гаї шумлять – я слухаю. (П.Тичина.) Єнот сміявся з бегемота, що бегемот не знає ноти. (Є.Гуцало.)

* Самостійна робота. Подані слова записати за алфавітом, позначити в кожному місце наголосу. Пояснити, чому знати алфавіт необхідно.

Помилка, олень, читання, олениця, дефіс, апостроф, опоясати, котрий, мабуть, одежина, запитання.

V. Проведення тематичного тестування.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТЕМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ (зразки)

1. Фонетика вивчає

а) знаки письма;

б) значущі частини слова;

в) звуки мовлення.

Записати фонетичною транскрипцією слово з трьох звуків (напр.: [т’ін’], [н’іч], [с’ім]).

2. Графіка вивчає

а) знаки письма;

б) звуки мовлення;

в) стилі мовлення.

Записати слово, в якому кількість букв і звуків не збігається (напр.: день, яр, щиро) .

3. Український алфавіт включає

а) 30 букв;

б) 32 букви;

в) 33 букви.

Будь-яких пять слів записати в алфавітному порядку.

4. Приголосні звуки поділяються на дзвінкі та глухі

а) відповідно до їх можливості поєднуватись між собою;

б) відповідно до участі голосу або голосу й шуму у їхньому творенні;

в) за активністю вживання в мовленні.

Дібрати й записати два слова, що починаються на дзвінкий та два слова, що починаються на глухий приголосний.

5. У слові щука

а) два голосних і два приголосних звуки;

б) один голосний і три приголосних;

в) два голосних і три приголосних.

Дібрати і записати три слова з буквою, яка завжди позначає два звуки (напр.: їжак, щока, площа).

6. У слові дзвін

а) один голосний і три приголосних;

б) один голосний і чотири приголосних;

в) два голосних і три приголосних.

Дібрати й записати три слова, в яких двома буквами позначено один звук (напр.: джура, дзеркало, джміль).

* Відповіді вчителя на запитання учнів (після того, як завдання виконано).

VІ. Підбиття підсумків уроку.

Додаткові вправи.

Диктант із коментуванням. Зробити звуковий запис виділених слів.

Як багато хочеться мені сказати про любов до ріки моєї рідної, ясної… Люблю я воду твою ласкаву, животворящу. І береги твої чисті, і всіх людей простих, що живуть і трудяться на твоїх берегах. Біля тебе роблюсь я добрим, людяним і щасливим. Можу любити тебе все життя, річко моя, душе мого народу.

За О. Довженком.

* Робота з підручником. Виконання вправи 334 (усно).

VІІ. Домашнє завдання. П 15, вправа 333.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.