Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, План-конспект уроку (розробка уроків)

Урок № 55 Тема: Орфограма (практично). Ознайомлення з орфографічним словником. Орфографічна помилка (практично).

Урок № 55

Тема: Орфограма (практично). Ознайомлення з орфографічним словником. Орфографічна помилка (практично).

Мета: дати поняття про орфограму, формувати вміння визначати орфограми в словах, пояснювати правопис слів відповідними орфографічними правилами, добирати слова з певними орфограмами; виховувати пошану до традицій предків; розвивати логічне мислення, вміння виділяти головне, аргументувати свою думку, ілюструвати її прикладами, розвивати увагу, память, культуру писемного мовлення.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник.

Хід уроку

І. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

  • Робота з підручником.

Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 125).

Виконання вправи 343 (усно); виконання вправи 344 (письмово).

ІІІ. Виконання вправ на закріплення.

* Робота з підручником. Виконання вправи 345 (усно).

* Диктант за аналогією. У кожному з диктованих слів визначити орфограму, колективно дібрати й записати слово з тією ж орфограмою. Позначити орфограму.

Зразок.

Замість мідь записати сіль.

День, сьогодні, м’яч, зима, легко, не гайся.

* Переписати, вставляючи пропущені букви. Назвати в словах орфограми.

В…сна, неприм…ренний, моло…ба, во…кий, ле…ко, посміхаєт..ся, перез..ра..т..ся.

* Диктант із коментуванням. Визначити орфограми у виділених словах. Написання підкресленого слова перевірити за орфографічним словником.

Криниці. Скільки їх на безмежній українській землі! Хоч би де ви побували, вам покажуть джерельця, де зупинялись Григорій Сковорода, Богдан Хмельницький, Максим Кривоніс, Олекса Довбуш…

З якою пошаною оспівано криниці у піснях, названо у прислівях, возвеличено у народних легендах! З криницями повязані численні легенди про сховані скарби.

За В. Скуратівським.

*Робота з підручником. Виконання вправи 347 (письмово).

*Навчальний диктант. У виділених словах позначити орфограми. Яка помилка називається орфографічною?

Знаходити, добувати і використовувати воду людина навчилась дуже давно. Малюсіньке джерельце, чиста криничка мали для неї життєво важливе значення. Словяни, наприклад, витоки річок ласкаво називали колисками. В Україні досі джерела, які живлять річки й озера, звуться животоками.

До джерельної води наші предки ставились з великою повагою. Лише добро, працьовитість, чесність могли вивести підземну воду на поверхню. (За В.Супруненком; 56 сл.)

V. Підбиття підсумків уроку.

VІ. Домашнє завдання. П. 16, вправа 348.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.