Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, План-конспект уроку (розробка уроків)

Урок № 60 Тема: Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом.

Урок № 60

Тема: Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом.

Мета: формувати в учнів навички правильної вимови ненаголошених голосних, записувати слова фонетичною транскрипцією, знаходити в словах орфограму «сумнівний ненаголошений голосний», обгрунтовувати написання слів із ненаголошеними голосними, що не перевіряються наголосом, удосконалювати вміння користуватись орфографічним словником; розвивати увагу, логічне мислення, память.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання.

* Попереджувальний диктант. Слова із сумнівними голосними підкреслити. Записати ці слова фонетичною транскрипцією.

І. Наступила холодна зима, у мисливця кожуха нема. (П.Воронько.) Час минає, а не вертає. Хто переплив море, той знає горе. Сите черево на науку не квапиться. Чий берег, того й вода. Бережи час, він – цінність для нас. Сніп без перевесла – солома. Заліз в чужу солому, ще й шелестить. Хай буде гречка, аби не суперечка. Бережи вуха, бо відкусить муха. Так холодно, що якби не вмів дрижати, то змерз би. Діла на копійку, а балачок на карбованець.

Народна творчість.

ІІ. Всі річки тепер в обнові, біле скло над бережком. Ходить Грудень по діброві, застеляє світ сніжком. Вишні в інею розквітли, в білих шубах всі дубки. Позирають ночі світлі в розмальовані шибки. І така привітна й люба тиша білої зими, і в кімнаті тепла груба й нові книги на столі.

Т. Масенко.

Словник.

Перевесло – джут із скрученої соломи для перевязування снопів.

* Словниковий диктант. Позначити орфограму «сумнівний ненаголошений голосний».

Черешня, тривога, бережок, липень, трутень, стерегти, крижень.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

*Прочитати подані слова, вказати в них голосні звуки, що вимовляються нечітко. Чи можна перевірити їх наголосом? Як перевірити правопис слів з ненаголошеними голосними, що не перевіряються наголосом? Який словник дає довідки про написання слів?

Лимон, апельсин, левада, цибуля, леміш, кишеня, легенда, математика, коридор.

ІV. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.

V. Вивчення нового матеріалу.

*Робота з підручником. Опрацювання теоретичного матеріалу ( с. 137).

VІ. Виконання вправ на закріплення.

*Словниковий диктант. Слова, у яких уживання голосних звуків не перевіряється наголосом, підкреслити. До якого словника слід звернутися, щоб перевірити написання цих слів?

Вечірній, легенький, керівник, пшениця, високий, звичайно, блискавиця, степовий, вербовий, система, температура, сидіти, кресати, химерний.

* Переписати, вставляючи пропущені букви.

Внизу л..ман л..жав у оч..реті, б..чків було в л..мані без ч..сла. (Л.Костенко.) Пахнуть свіжістю поля, л..скотить масна рілля. Угрузає в землю ніж, горне борозну л..міш. (В.Довжик.) Цвіт ч..ремхи прин..се л..лека, щоб в..сною пахла моя пісня. (Н.Донець.) Каже в..рба в..рбі: «Чом ти, вербо, в журбі?» Каже в..рбі в..рба: «Хіба ц, вербо, журба? Просто л..сточків нема, не за горами з..ма!» (А.Камінчук.) Посутеніло. Між Дніпром і Доном Перун переморгнувся з Посейдоном. (Л.Костенко.)

Словник.

Перун – бог грому та блискавки у давніх слов’ян. Посейдон – у давньогрецькій міфології бог моря і мореплавства (у давніх римлянНептун).

*Переписати прислівя, вставити замість крапок пропущені букви. Підкреслити слова з ненаголошеними голосними, які не перевіряються наголосом. Перевірити написання цих слів за орфографічним словником.

Рання пташка пш…ничку клює, а пізня очі дере. Хто вж…ває л…міш, в того на столі – куліш.. Ц…буля від семи недуг лікує. Купив хрону до л..мону. Яка пш..ниця, така й паляниця. Коли в ледаря свято? Як з плуга л..міш знято! Лізе на тр..буну, як колорадський жук на картоплю. Свою к..шеню май, а в чужу не заглядай. Не лізь свинячим писком у пш..ничне тісто. Як одержав д..плом, не думай, що вже агроном.

Народна творчість.

VІІ. Підбиття підсумків уроку.

VІІІ. Домашнє завдання. П. 18, вправи 382, 391.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.