Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

СПОСІБ ДІЄСЛОВА

СПОСІБ ДІЄСЛОВА – граматична категорія, яка виражає відно-шення дії, названої дієсловом, до дійсності з боку мовця. Спосіб – граматичний засіб вираження модальності. В українській мові існу-ють різні способи вираження модальності: інтонація, спеціальні мо-дальні слова, частки.
Граматичне значення способів дієслова виводиться з їх мов-леннєвого вживання, що передбачає наявність мовця (суб’єкта), мовлення якого включає не лише повідомлення, але й оцінку цього повідомлення як бажаного, можливого, передбачуваного. Усе це передає суб’єктивне ставлення мозця до дії.
У сучасній українській мові розрізняється три способи дієслова:
1) дійсний (Мати лагідно поглянула на Миколу)]
2) умовний (Мати лагідно поглянула б на Миколу),
3) наказовий (Поглянь на мене лагідно).

Інколи до них додають ще бажальний (на позначення ввічливо висловленого побажання: “Хотів би я вільною бачить тебе, Але не судилося теє ..”(Леся Українка) і спонукальний (в його значенні поєднується семантика умовного і наказового способів: “Пізно, па-рубче, їдеш. Підвіз би мене, – обминає підводу з пошивкою на пле¬чах тітка Дарка…”(М. Стельмах)) способи.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.