Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ЯКІСНІ ПРИКМЕТНИКИ

ЯКІСНІ ПРИКМЕТНИКИ – це такі прикметники, що вказують на ознаку, яка сприймається безпосередньо і при порівнянні може ви-ражатися більшою або меншою мірою.
Ці прикметники означають такі властивості, які сприймаються орга¬нами чуття:
Зелений колір діє на людину заспокійливо;
Не всі люблять солодкий чай;
Мати принесла дивовижно запашну квітку,
Холодний вітер пронизував до кісток, просторові ознаки:
Молодих чекають далекі незвідані дороги;
Широкі лани простяглися перед очима , часові ознаки:
Тривалий час Миколу ніхто не помічав; вікові ознаки:
Марина прийшла з молодшим братом;
Старий дід сидів на припічку і палив люльку, зовнішню форму:
Гостей запросили до круглого столу, фізичні якості:
Сліпий кобзар співав невідому пісню; загальну оцінку:
Кращої оцінки не можна навіть сподіватися.
Ознаки і властивості, які передаються якісними прикметниками, можуть виражатися більшою або меншою мірою, тому ці прикмет¬ники здатні утворювати ступені порівняння – вищий і найвищий
А
(зелений – зелен+іш(ий)’, най+зеленіший). Деякі з них можуть мати короткі форми: зелен, годен, дрібен.
Від більшої частини якісних прикметників утворюються співвідносні прислівники на о, е: зелений – зелено, близький-близько, добрий – добре. З якісними прикметниками можуть сполучатися прислівники міри і ступеня якості, надзвичайно великий, досить широкий.
Ці граматичні ознаки властиві не всім якісним прикметникам. Так, від окремих з них не можна утворити зменшених і пестливих форм та ін. Це може залежати від семантичних, морфологічних та стилістич-них особливостей окремих слів.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.