Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ РЕЧЕННЯ З ОДНОТИПНИМИ ЧАСТИНАМИ

БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ РЕЧЕННЯ З ОДНОТИПНИМИ ЧАСТИНАМИ
– складне речення, частини якого поєднуються за допомогою інто-нації і співвідносяться із сурядними відношеннями:
“Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, між ярами над ста¬вами верби зеленіють”(Т. Шевченко).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.