Діти Яфета: роман - Іван Корсак

Василько Микола (1868–1924)

Василько Микола (1868–1924) — український гро-
мадський і політичний діяч, дипломат, посол до Буковин-
ського сейму й Австрійського парламенту (1898–1918).
Один із організаторів Вільнодумного Союзу у Буковин-
ському сеймі (1903), за допомогою якого українцям удало-
ся чимало досягти в адміністративній і культурній ділян-
ках. Організатор Гуцульсько-Буковинського куреня
(1915–1916) — австрійської військової добровільної фор-
мації. У віденському парламенті обіймав посаду заступни-
ка голови Українського клубу. Співзасновник Загальної
Української Ради у Відні (1915) та Української Націо-

нальної Ради у Львові (1918). Дипломатичний представ-
ник ЗУНР в Австрії (1918–1920) і посол УНР у Швейцарії
та Німеччині (1920–1924).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.