Діти Яфета: роман - Іван Корсак

Габсбург-Льотрінген Вільгельм (1895–1948)

Габсбург-Льотрінген Вільгельм (1895–1948) —
австрійський архікнязь, племінник Карла І — останнього
імператора Австро-Угорщини. Відомий під ім’ям Василь
Вишиваний. Виявив себе послідовником і палким при-
хильником українського національного відродження.
Тісно співпрацював з галицьким політичним проводом в
роки Першої світової війни. У 1918 р. очолив австрійську
армійську групу в Україні, до якої був включений патро-
нований ним легіон УСС. Висувався деякими опозиційни-
ми до П. Скоропадського українськими діячами як канди-
дат на голову Української держави. У 1919 р. дістав зван-
ня полковника Армії УНР і був призначений начальником
відділу закордонних зв’язків головного управління Ге –
нерального штабу. У 1921 р. очолив Тимчасову управу
закладеного у Відні Українського національного вільно-
козацького товариства. Деякий час підтримував контакти
з П. Скоропадським і В. Липинським, який не відкидав
можливості порозуміння гетьманців з В. Габсбургом. Під
час Другої світової війни співпрацював з українським під-
піллям і французьким рухом Опору. В серпні 1947 р. схоп-

лений радянськими спецслужбами у Відні і засуджений до
25 років позбавлення волі. Помер 18 серпня 1948 року в
лікарні Лук’янівської в’язниці.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.