Діти Яфета: роман - Іван Корсак

Гетьманська управа

Гетьманська управа — вищий виконавчий орган геть-
манських організацій, заснована 10 серпня 1927 року.
Правонаступниця Центральної управи об’єднаних хлібо-
робських та інших класових організацій. Першим голо-
вою Гетьманської управи був М. Кочубей, членами —
А. Монтрезор, Л. Сідлецький, О. Скоропис-Йолтуховсь-
кий, С. Шемет, також було обрано голів рад гетьманських
організацій Польщі, ЧСР, Болгарії, Румунії, США і
Канади. 10 жовтня 1930 року головою Гетьманської упра-
ви став Й. Мельник — голова гетьманської організації
«Український стяг» у ЧСР.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.