Діти Яфета: роман - Іван Корсак

Доманицький Василь (1877–1910)

Доманицький Василь (1877–1910) — український
літературознавець, публіцист, шевченкознавець, гро-
мадський діяч, популяризатор кооперативного руху, істо-
рик. Активно співробітничав у журналах і газетах
«Киевская старина», ЛНВ, ЗНТШ, «Нова громада»,
«Рада», «Громадська думка», «Рідна справа — Думські
вісті». Співзасновник видавництва «Вік».
Автор праць з історії козацтва кін. ХІV — поч. ХVІІ ст.,
про початки етнографічних дослідів України, розвідок
про Марка Вовчка, редактор першого Повного видання
творів Т. Шевченка й текстологічного дослідження «Коб-
заря». Літературно опрацював «Історію України» М. Ар-
каса. Писав популярні брошури на кооперативні теми.
Підтримував В. Липинського в літературно-науковій
діяльності.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.