Діти Яфета: роман - Іван Корсак

Жук Андрій (1880–1968)

Жук Андрій (1880–1968) — український громадський
та політичний діяч, кооператор і публіцист. Походив з
давнього козацького роду з села Вовчка Лубенського
повіту на Полтавщині. З 1901 року — член РУП, а з 1906-
го член його ЦК. Наприкінці 1907 року таємно виїхав до
Львова, де перебував до 1914-го як голова закордонної
групи наддніпрянської УСДРП. Там же редагував жур-
нали «Економіст» і «Самопоміч» — органи Українського
кооперативного руху в Галичині. Учасник політичної
наради наддніпрянських емігрантів у Львові (1911).
Засновник Українського інформаційного комітету у
Львові (1912), який 1914 року став основою Союзу
Визволення України. Від УСДРП відійшов ще до Першої
світової війни. Про своє довоєнне перебування у Львові
А. Жук залишив політичний нарис «До початків укра-
їнського самостійництва» (реферат, прочитаний на літе-
ратурних зборах Союзу українських журналістів і пись-
менників у Відні (1921) і вперше надрукований в журна-
лі «Визволення» (березень 1923, ч.11) — «До історії

української політичної думки перед (Першою) світовою
війною»). Від 1914 року перебував у Відні як член прово-
ду СВУ та співредактор його часопису «Вістник».
У 1918–1919 рр. працював на дипломатичній службі в
Українському посольстві у Відні. Наприкінці 1919-го
став прихильником УХДП і співробітником її органу
«Нове слово» (Зальцведель, Німеччина). В 1920–1930 рр.
співпрацював із закордонним центром ЗУНР. У 1930
році переїхав до Львова, де завідував статистичним відді-
лом Ревізійного союзу українських кооперативів.
У 1940-му знов оселився у Відні, в помешканні колиш-
нього СВУ.
Андрій Жук познайомився з В. Липинським 1904 року.
Вони зустрічалися у Львові в 1907–1913 рр., були службо-
во пов’язані у віденському посольстві в 1918–1919 рр., а в
1920–1926 рр. часто зустрічалися у Відні, Райхенау та
рідше, з уваги на поганий стан здоров’я Липинського, в
Бадегу.
А. Жук, як сам залюбки підкреслював, був самоуком,
але вроджені інтелігентність і наполегливість усували
перешкоди для досягнення багатьох високих становищ,
які він посідав у громадському та політичному житті як
Галичини, так і Наддніпрянщини, включно з членством у
Головній, потім Загальній Українській Раді у Відні в
1915–1916 рр.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.