Діти Яфета: роман - Іван Корсак

Кістяковський Ігор (1876– 1941)

Кістяковський Ігор (1876– 1941) — український дер-
жавний діяч. Народився у Києві. Закінчив юридичний
факультет Київського університету. У травні 1918-го
призначений державним секретарем Української держа-
ви. В липні–листопаді 1918 року — міністр внутрішніх
справ у кабінетах Ф. Лизогуба і С. Гербеля. В уряді нале-
жав до групи міністрів (В. Любинський, Д. Дорошенко,
Б. Бутенко, О. Рогоза), які обстоювали незалежницький
курс та виступали проти укладення федеративного дого-
вору з Росією. З 1919-го жив у Стамбулі, пізніше —
у Парижі.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.