Діти Яфета: роман - Іван Корсак

Михальчук Кость

Михальчук Кость (21 грудня 1840 (2 січня 1841 н. ст.),
с. Зозулинці, Вінницька область — 7 квітня (20 квіт-
ня н. ст.) 1914, м. Київ) — визначний мовознавець та етно-
граф, член київської «Старої Громади», дійсний член
НТШ у Львові, Українського наукового товариства у
Києві, Історичного товариства Нестора-Літописця. У своїй
праці «Наречия, поднаречия и говоры Южной России»
(«Труды» за ред. П. Чубинського, Т. 7) виступив основопо-
ложником української діалектології. Автор багатьох
праць з мовознавства (історичної фонетики й морфології,
генези української мови тощо).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.