Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ВСТАВНІ СЛОВА

ВСТАВНІ СЛОВА. Вставними словами називають вставні кон-струкції для вираження суб’єктивних оцінок і емоцій мовця (див. ВСТАВНІ КОНСТРУКЦІЇ):
“Добра такого таки зроду У мене, правда, не було” (Т. Шевченко);

“Отже, що тут багато говорити і сперечатися” (М. Грушев- ський).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.