Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ГОЛОВНИЙ ЧЛЕН РЕЧЕННЯ

ГОЛОВНИЙ ЧЛЕН РЕЧЕННЯ
1. Головним членом є підмет або присудок у двоскладному ре-ченні (див. ПІДМЕТ, ПРИСУДОК).
2. Синтаксичний центр односкладного речення, який відрізняється від підмета або присудка двоскладного речення, теж називають го¬ловним членом. Наприклад:
1) ‘Горіли солом’яні стріхи” (Л. Костенко);
2) У школі проводили концерти.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.